Årsmøtet 2022

Oslo SV avholdt årsmøte på Universitet i Oslo, Georg Sverdrups Hus på Blindern lørdag 5. og søndag 6. mars.

Alle vedtak fra møtet vil bli lagt ut her.

Uttalelser

Oslo den blå og grønne byen

Mobilisering for utslippskutt og kollektiv

Oslo skal være en god by å jobbe i for alle

En god start på livet er en trygg mamma

Fremtidig plassering av terminal for utenlandsferjer

Bedre soningsforhold for innsatte – Bevar Bredtvedtskogen

Riv Nylandsbrua nå!

Nei til statlig tvang

Hjelpepakke til Groruddalen og Søndre Nordstrand etter pandemien

Idrettsreform for radikal inkludering

Styrket innsats for hjelpetrengende eldre

Stortinget må avvise tilleggsavtalen med USA

Nå må Norge signere FNs atomvåpenforbud

Solidaritet med Ukraina – fordømmelse av Russland

En human innvandrings og flyktningpolitikk

Antirasistiske folkebevegelser er vårt ansvar!

Bedre studentøkonomi nå

Ny debatt om SVs sikkerhets- og alliansepolitikk

Organisatoriske vedtak

Forretningsorden

Arbeidsplan

Budsjett

Vedtekter

Nytt Fylkesstyre

Nominasjonskomite og mandat

Fylkesstyrets beretning 2021
Stortingsgruppas beretning 2021
Byrådets beretning 2021
Bystyregruppas beretning 2021