Repskap i 2023

Møte 6/2023

Tid: Tirsdag 21.11 2023 kl 18:00
Sted: Furuset Forum, Søren Bulls vei 4

Vedtak fra møtet:
Oslo SVs valgkamprapport 2023

Sakspapirer

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker var torsdag 16.10.

Du finner alle endringsforslag til møtet med innstillig fra AU her.

Møte 5/2023

Tid: Tirsdag 17.10 2023 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Vedtak fra møtet:

Ta med levekårsutsatte områder i barnehagesatsinga

Sakspapirer:

Dagsorden (innstillingen til ordstyrere oppdateres)

AU innstiller på en redaksjonskomite bestående av Sunniva Holmås Eidsvoll, Steinar Heldal og Una Pasovic. AU innstiller på en taletid på 2 minutter.

Protokoll ettersendes
Sak 33/23 Ta med levekårsutsatte områder i barnehagesatsningen

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker var innen midnatt torsdag 12. oktober. Du finner alle innkomne endringsforslag med redaksjonskomiteens innstilling her.

Endringsforslag til RS 5_23Last ned


Møte 4/2023

Tid: Tirsdag 25.04 2023 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Dagsorden
Protokoll
Sak 22/23 Helsepolitisk uttalelse
Sak 25/23 Oslo SVs Regnskap for 2022 og Uavhengig revisors beretning

AU innstiller på Torbjørn Valum og Gunnell Sandanger som ordstyrere og Anette Arneberg som referent.

AU innstiller på en redaksjonskomite bestående av Steinar Heldal (FS), Siv Marit Lethigangas (Bjerke) og Hans Christian Apenes (Østensjø)

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er innen midnatt torsdag 20. april. Bruk dette skjemaet.

Møte 3/2023

Tid: Tirsdag 28.03 2023 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Vedtak fra møtet

Løsning i Kongsveien nå!
Bredtvedt kvinnefengsel må pusses opp
Offentlige bad i Oslo
Ullevål-tomta
Bogstadveien bør bli bilfri

Sakspapirer

Sak 13/23 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll
Dagsorden
Protokoll
Sak 15/23 Valgkampstrategi
– Valgkampstrategi for Oslo SV 2023 (kontakt Oslo SV for å få passord)
Sak 16/15 Oversendte uttalelser
– U1: Løsning i Kongsveien nå! (Nordstrand SV)
– U2: Bredtvedt kvinnefengsel må pusses opp nå (Bjerke og Grorud SV)
– U3: Nye bad – vestkantens tur (Frogner SV)
– U4: Bogstadveien bør bli bilfri (Frogner SV
– U5: Ullevål-tomta (Steinar Heldal)
Sak 17/15 Oppfølging av vedtak om helsepolitikk
Innstilling fra FS til hvordan årsmøtets vedtak skal følges opp.

Møte 2/2023

Tid: Tirsdag 31.01 2023 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

På dette årsmøtet skal har vi store krevende saker oppe til behandling, som nytt kommunevalgprogram og valgkampstrategi. Det er derfor mindre tid på møtet til å diskutere andre saker og uttalelser – spesielt de omdiskuterte eller kompliserte. 

FS har derfor valgt å løfte ut temaet Småhusplan og høyhusstrategi og gjennomføre en runde med debatt om dette temaet i form av et forslag til uttalelse på repskapet som diskusjonssak. FS innstiller så på at uttalelsen videresendes til årsmøtet. Vedtaket om SVs stilling i uttalelsen vil så samkjøres med det nye valgprogrammet.

Frist for å fremme endringsforslag som vil følge saken til årsmøtet var innen torsdag 26. januar. Du finner alle forslagene her.

Sak 06/23 Dagsorden og Protokoll fra RS1 2023 12.01 2023
Sak 08/23 Småhusplan og høyhusstrategi (Diskusjonssak)
Sak 09/23 Valg av valgkampgruppe
Sak 10/23 Nøkkel for fordeling av delegater til Landsmøtet
Fordeling av LM-delegater mellom fylkeslagene i SV
Sak 11/23 Redaksjonskomite for kommunevalgprogrammet

Møte 1/2023

Tid: Torsdag 12.01 2023 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Merk at dette møtet finner sted på en torsdag. Firsten for å opprettholde forslag til prinsipprogrammet og sende inn endringsforslag til uttalelsen gikk ut 8. januar.

Nye sakspapir

Sak 3/23 Fylkesstyrets innstilling til sikkerhetspolitisk uttalelse (innkomne endringsforslag og dissensene fra sentralstyret).
Sak 4/23 Fylkesstyrets innstilling til dissensene og opprettholdte forslag i redaksjonskomiteens innstilling til nytt prinsipprogram

Sakspapir utsendt med innkallingen til møtet

Sak 1/23 Dagsorden og Protokoll fra RS 5/22 15.11 2022
Sak 3/23 Sikkerhetspolitisk uttalelse
Sak 4/23 Redaksjonskomiteens (LS) sin innstilling til endringsforslagene til prinsipprogrammet