Eldrepolitisk gruppe

På denne siden finner du forskjellige rapporter og utredninger skrevet av Oslo SVs eldrepolitiske gruppe. Spørsmål kan rettes til gruppas leder Mette Kolsrud: mettekolsrud@gmail.com

Eldrerådene og eldrepolitikk (januar 2024)
Infopakke: Tjenester til demente og deres pårørende (november 2023)
Forslag om å styrke folkevalgte tilsynsutvalg (mai 2022)
En oversikt over eldrepolitikk i partiprogrammene (12. august 2021)
Notat om valgfrihet i eldreomsorgen (15. mars 2021)
Notat om seniorsentrene (25. juni 2020)
Notat om helsehusene (25. mai 2020)
Notat om eldres behov i en ny boligpolitikk (12. september 2020)

Løpeseddel: FNs verdensdag mot vold og overgrep mot eldreDownload

Innlegg om Eldre og valgkamp på Oslo SVs årsmøte (6. mars 2021)
Innlegg på Repskapet: Hvordan løfte eldrepolitikk i valgkampen (11. mai 2021)