Vedtak

Her finner du alle vedtak gjort på årsmøtet i Oslo SV 4. mars 2017

Uttalelser

En bedre oppvekst i indre by
Barn og unge først, bilen sist i Oslo sentrum og bydelenes sentra
En moderne politikk for alderdom
Ny atomvåpenpolitikk
Byer med gode og mangfoldige nabolag
Styrk og beskytt faglige rettigheter
Likelønn for et likestilt arbeidsliv
Kulturskolen som en del av AKS-reformen
Bedre svømmeundervisning og lavere billettpriser for barn og unge på offentlige bad

Organisatoriske vedtak

Arbeids og organisasjonsplan 2017
Valgkampplan for 2017
Regnskap 2016
Budsjett 2017
Valg av nytt Fylkesstyre

(Saken oppdateres)