Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde november 5, 2022 – Aktuelt

Alt du trenger å vite om nominasjonsmøtet

Nominasjonskomiteen i Oslo SV har blitt ledet av Marianne Borgen. Komiteen har lagt frem sitt endelige utkast til liste. I forslaget er de ti første kandidatene forhåndskumulert. Det betyr at de har langt større sannsynlighet for å bli valgt inn enn resten av kandidatene. Den endelige listen blir vedtatt på Oslo SVs nominasjonsmøte 5. desember. […]
SV illustrasjonsbilde november 4, 2022 – Aktuelt

Nominasjonskomiteens endelige listeforslag

Nominasjonskomiteen har lagt frem endelig forslag til valgliste. Det er ingen endringer i toppen av lista sammenliknet med førsteutkastet. Sunniva Holmås Eidsvoll foreslås som førstekandidat og Omar Samy Gamal på plassen under som ordførerkandidat. – Det er stor stas å få toppe et så solid listeforslag. SVs prosjekt er å få utslippene og forskjellene ned. […]
september 13, 2022 – Aktuelt

Nominasjonskomiteens første listeforslag

Sunniva Holmås Eidsvoll er foreslått som førstekandidat og Omar Samy Gamal som ordførerkandidat av Oslo SVs nominasjonskomité.
SV illustrasjonsbilde august 30, 2022 – Aktuelt

Sannhet og forsoning på repskapet

Når Oslo SV inviterer til møte i representantskapet tirsdag 13. september, er Sannhets og forsoningskommisjonen en av hovedsakene. Og vi har invitert kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, til å innlede. Kommisjonen skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner og skogfinner. Formålet er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med […]
SV illustrasjonsbilde august 16, 2022 – Aktuelt

Medlemsmøte

Hvordan skal SV ivareta lokaldemokratiet og lokaldemokratiske initiativ? Mange SV-medlemmer engasjerer seg lokalt i saker av betydning for miljø og levekår, og samarbeider godt med våre folkevalgte i bydelene og Bystyret. I noen politiske saker, ofte innen byutvikling, kan det oppstå uenighet mellom lokale aktivister, bydel/bydelsutvalg og kommunen/Bystyret. Noen ganger oppstår også denne uenigheten innad […]
SV illustrasjonsbilde juni 14, 2022 – Aktuelt

Boligaksjon!

Oslo SV har nettopp vedtatt masse ny, offensiv boligpolitikk. Boligmarkedet er en forskjellsmaskin, og den nye politikken er vårt forslag til hvordan vi kan rydde opp. Vi vil blant annet etablere en ny boligetat, jobbe for at plan- og bygningsloven endres så kommunen kan kreve at 30% av alle nybygg settes av til boligsosiale prosjekter […]
SV illustrasjonsbilde juni 9, 2022 – Aktuelt

Oslo SV endrer boligmarkedet

Boligmarkedet må være til for de som trenger et sted å bo, ikke de som vil tjene penger på andres grunnleggende behov. Har du god råd, kan du kjøpe deg en bolig i Oslo, og har du dårlig råd, kan du ha rett til å leie kommunal bolig – men de aller fleste tilhører en […]
SV illustrasjonsbilde april 25, 2022 – Aktuelt

Gi SV beskjed!

Oslo SV er i gang med å utforme nytt program for kommunevalgperioden 2023 til 2027, og i den anledning inviterer vi interesseorganisasjoner og folk til å komme med innspill og ideer til det som kan bli Oslo SVs politikk de neste fire årene.  Alle innspill kan sendes til oslo@sv.no.  Er du SV-medlem og ønsker å […]
SV illustrasjonsbilde april 3, 2022 – Aktuelt

Bidra i programarbeidet

Oslo SV skal skrive nytt program for neste kommunevalgperiode og har satt ned en programkomite som ledes av nestelder, Una Pasovic. Ønsker du å bidra i programprosessen kan du melde interesse for en av Oslo SVs mange politiske grupper her. I mandatet til komiteen står det at: «Programkomiteens vurderinger, samt innspill fra Oslo SVs politiske […]
SV illustrasjonsbilde mars 16, 2022 – Aktuelt

Bli med i en politisk gruppe

Oslo SV har en rekke politiske grupper som er åpne for medlemmer som har kunnskaper eller vil lære mer om ulike felt. TRYKK HER for å bli med i en av gruppene og bli med å utvikle SVs politikk. De politiske gruppene skal: være et tilbud til folk som først og fremst er opptatt av eller har […]
SV illustrasjonsbilde februar 3, 2022 – Aktuelt

Årsmøte i Oslo SV

Oslo SV avholdt årsmøt5. og 6. mars i Georg Sverdrups hus på Blindern. Alle vedtak fra møtet vil bli lagt ut her.
SV illustrasjonsbilde desember 20, 2021 – Aktuelt

Oslobolig: Starten på en helt ny boligpolitikk

Oslo trenger en boligpolitikk som sikrer at flere har mulighet til å skaffe seg et eget hjem. I dag etablerte byrådet et helt nytt boligselskap.
1 2 3 4 22