Repskap i 2021

RS 4 2021 07.12

Dagsorden for RS 4 2021
Protokoll fra RS 3 2021
Sak 29/21 Minoritetsutvalgets rapport
Sak 30/21 Valgkamprapporten 2021
Sak 31/21 Valgkomite til årsmøtet 2022
Alle endringsforslag

Delegatliste

Send inn endringsforslag til alle saker innen 4.12 i dette skjemaet.

RS 3 2021 12.10

Dagsorden for RS 3 2021
Protokoll fra RS 1 2021
Protokoll fra RS 2 2021
Sak 21/21 Evaluering av valgkampen (Diskusjonssak)
Sak 22/21 Evaluering av nominasjonsprosessen (Vedtak av gruppe)
Sak 23/21 Oversendt uttalelse fra Årsmøtet (Vedtakssak)

Skjema for endringsforslag.

DelegatlisteLast ned

RS 2 2021 11.05

Dagsorden for RS 2 2021
Protokoll for RS 1 2021 utsettes til neste møte
Sak 13/21 Eldrepolitikkens plass i valgkampen (diskusjonsak)
Sak 14/21 Uttalelse: Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv
Sak 15/21 Uttalelse: Det gamle Munchmuseet må bli et kultur og aktivitetshus for barn og unge
Sak 16/21 Plan for repskap i 2021
Sak 17/21 Godkjenning av protokoll fra Årsmøtet 2021

Alle endringsforslag til RS 2/2021

RS 1 2021 26.01

Dagsorden for RS 1 2021
Protokoll for RS 4 2020
Sak 05/21 Uttalelse: Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv
Sak 06/21 Uttalelse: Ufravikelig støtte til FNs atomvåpenforbud
Sak 07/21 Fordelingsnøkkel for LM-delegasjonen
Sak 08/21 Valgkampgruppe

Delegatliste med delegatnummer

Innkomne endringsforslag til alle saker
Redaksjonskomiteens innstilling til uttalelsene