Repskap i 2024

Møte 2/2024

Tid: Tirsdag 14.05 2024 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Sakspapirer

Dagsorden
Protokoll
Sak 12/24 Behold skattefri barnetrygd
Sak 13/24 Plan for Representantskapene ut årsmøteperioden

Møte 1/2024

Tid: Tirsdag 13.02 2024 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Vedtak fra møtet

Etiske retningslinjer for Oslo SV, vedtatt 13.02 2024
Programprosessen i Oslo SV, vedtatt 13.02 2024

Frist for å fremme endringsforslag er alle saker var innen midnatt torsdag 8. februar. Redaksjonskomiteens innstilling vil bli lagt ut mandag formiddag.

Redaksjonskomiteens innstilling til alle endringsforslag til møtet finner du her.

Sakspapirer

Dagsorden 1/2024
Protokoll fra RS 6/23 21.11 2023
Sak 4 Etiske retningslinjer for Oslo SV
Sak 5 Uttalelser
Sak 6 Prosess for Arbeidsprogrammet i Oslo SV