Repskap i 2022

Møte 5/2022

Tid: Tirsdag 15.11 2022 kl 17:30
Sted: Hagegata 23

Frist for å fremme endringsforslag var 8. november. Du finner redaksjonskomiteens innstilling til alle innkomne endringsforslag her.

Fylkesstyret foreslår disse endringene med mål om å sikre en god debatt med plass til mange innlegg rundt prinsipprogrammet. Fylkesstyret ønsker også å varsle dette på forhånd, slik vi her gjør, sånn at delegatene kan forberede seg på dette.

Dagsorden til RS 5/2022 15.11 22
Protokoll fra RS 4/2022 13.09 22
Sak 35/22 Oversikt over Oslo SVs prosess for Prinsipprogrammet frem mot Landsmøtet
Sak 37/22 Uttalelse: Oppfølging av KIFO-rapport
Sak 38/22 Uttalelse: Samferdsel i Oslo – Nå er det Groruddalens tur
Sak 39/22: Uttalelse: Vi må bygge samfunn – ikke bare boliger
Sak 40/22: Valgkomite til Årsmøtet
Redaksjonskomiteens innstilling til alle endringsforslag i excel-format

Møte 4/2022

Tid: Tirsdag 13.09 2022 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Vedtak fra møtet

Frist for å sende inn endringsforslag var innen midnatt 8. september. Du finner alle innkomne endringsforslag med redaksjonskomiteens innstilling her.

Dagsorden til RS 4/2022 13.09 22
Protokoll fra RS 3/2022 07.06 22

Sak 30/22 Samisk stedsnavn på Oslo må baseres på konsultasjoner…
Sak 31/22 Fortsatt vern av Akerselva…
Sak 32/22 Et inkluderende og mangfoldig akademia
Ny sak 35/22 Innstilling til medlemmer og mandat for forberedende valgkampgruppe

Møte 3/2022

Tid: Tirsdag 07.06 2022 kl 18:00
Sted: Hagegata 23

Fylkestyret innstiller på en redaksjonskomité bestående av Una Pasovic, Trine Dønhaug/Stian Antonsen, Mobashar Banaras og Kristinn Hegna.

Frist for å sende inn endringsforslag var innen midnatt 1. juni. Du finner alle endringsforslag sammen med redaksjonskomiteens innstilling her.

Dagsorden til RS 3/2022 07.06 22
Protokoll fra RS 2/2022 29.03 22

Sak 19/22 Oslo SV endrer boligmarkedet
Sak 22/22 Innkomne saker
Fylkesstyrets innstilling til alle innkomne saker står øverst i den enkelte saken.
U1 Oslo – den svømmende byen fremmet av Østensjø SV
U2 Fortsatt vern av Akerselva – ingen bygging i 20-metersbeltet fremmet av Sagene SV
U3 Et inkluderende og mangfoldig akademia fremmet av Oslo Sosialistiske Studenter
Bakgrunnsnotat om byrådets satsning på svømmeopplæringen i Oslo.
Sak 23/22 Revisors beretning (ettersendes)

Møte 2/2022

Tid: Tirsdag 29.03 2022 kl 18:00
Sted: Hagegata 23
Tidsplan

FS innstiller på en redaksjonskomité bestående av Sunniva Holmås Eidsvoll, Una Pasovic og Steinar Heldal.

Endringsforslag til alle saker med innstilling til redaksjonskomiteen.

Dagsorden til RS 2/2022 29.03 22
Protokoll fra RS 1/2022 01.02 22
Sak 11/22 Representantskapets forretningsorden
Sak 13/22 Ny inntaksordning til Videregående skole
Sak 14/22 Kulturskole for alle
Sak 15/22 Mandat og medlemmer til arbeidsprogramkomiteen

Vedtak

Programkomite for kommunevalget 2023: Medlemmer og mandat
Kulturskole for alle

Møte 1/2022

Tid: Tirsdag 01.02 2022 kl 18:00
Sted: Zoom

FS innstiller på en redaksjonskomité bestående av Sunniva Holmås Eidsvoll, Carl Morten Amundsen, Hanne Lyssand og Steinar Heldal.

Frist for å fremme endringsforslag var torsdag 27. januar. Alle innkomne forslag med redaksjonskomiteen innstilling finner du her.

Dagsorden til RS 1/2022 01.02 22
Protokoll fra RS 4/2021 07.12 21
Sak 5/22 Uttalelse om vold i osloskolen
Sak 6/22 Prosess for arbeidsprogrammet
Sak 7/22 Evalueringsutvalget for nominasjonsprosessens rapport

Vedtak

Stans vold mot lærere i osloskolen