Kjære Oslo-velger!

Det betyr noe hvem som styrer. De siste åtte årene har byen hatt rødgrønt flertall og ordfører fra SV. Det har blitt renere luft og lavere utslipp. Gratis aktivitetsskole og gratis skolemat. Bedre kollektivtilbud og mindre biltrafikk. Mer velferd og mindre privatisering.

Vi er stolte over alt vi har fått til, og vinner vi valget, skal vi gjøre Oslo enda bedre. Utslippene skal ned, forskjellene skal ned, og byen skal bli en enda bedre by å vokse opp i. Da trenger byen fortsatt rødgrønt flertall med et sterkt SV.

Oslo er fortsatt en delt by med store forskjeller i makt og rikdom. Hvor du bor har mye å si for hvilke muligheter du har. Dette vil SV gjøre noe med. De som har mest fra før skal bidra mer til fellesskapet. Da får vi råd til å gjøre Oslo til en bedre by å bo i for alle.

SV går til valg på en rettferdig boligpolitikk. Alle skal ha et trygt hjem, uansett om man leier eller eier. Vi vil gjøre det lettere for unge og førstegangskjøpere å eie egen bolig.

Vi vil også ha velferd uten profitt. Barnehager, eldreomsorg og barnevern drives best av kommunen og ideelle organisasjoner. Vi må sikre trygge jobber for alle. De neste årene skal SV jobbe for at renholdere på skoler og sykehjem skal få hele og faste stillinger i kommunen, framfor usikre jobber i innleide selskaper.

Klimakrisen er her nå, og må løses nå. De neste årene vil avgjøre om verden når klimamålene. SV vil skjerpe Oslos klimamål med nye løsninger. Vi gir oss ikke før utslippene er under null, og Oslo fanger mer CO2 enn vi slipper ut.

«Vi gir oss ikke før utslippene er under null»

– Sunniva Eidsvoll Holmås

Klimakrisen er her nå, og må løses nå. De neste årene vil avgjøre om verden når klimamålene. SV vil skjerpe Oslos klimamål med nye løsninger. Vi gir oss ikke før utslippene er under null, og Oslo fanger mer CO2 enn vi slipper ut.

SV går til valg på en storstilt utbygging av fornybar energi med solkraft på 40.000 tak innen 2030. Slik får vi mindre utslipp og lavere strømregning. Vi skal satse på sykkel, trikk, buss og bane, og det skal bli enklere å reise miljøvennlig. Vi skal ha bilfritt byliv i sentrum, rundt skolene og der folk bor. Alle skal ha tilgang på natur i nærmiljøet.

Motiverte elever lærer mer. SV går til valg på en praktisk og variert skole med mindre stress og en fritid der barn har tid – og råd – til å dyrke interessene sine. Alle barn må få være en del av fellesskap der de kan lære, lykkes og trives.

SV går til valg på lekser på skolen og fri hjemme for de yngste elevene, og innføre leksefri norm for 1.-4. trinn. Vi kjemper også for en rettferdig inntaksordning til videregående skole, som gir reell valgfrihet og mer mangfold. Og så vil vi ha makspris på fritidsaktiviteter. Alle unge skal ha råd til å delta i idrett og kultur.

Jeg håper du vil bli med på laget for et grønt og rettferdig Oslo. Oslo trenger deg. Godt valg!

Beste hilsen
Sunniva Holmås Eidsvoll, 
byråd og førstekandidat for Oslo SV